// Dark Beauties / ANN DEMEULEMEESTER SS16 //

Sebastien Meunier's dark beauties from his last Ann Demeulemeester SS16 collection.

www.anndemeulemeester.be

/ photo by MICHAEL MARSON /